Fra Lyshulen – Kunstbiblioteket 2019

Billeder fra min udstilling FRA LYSHULEN i Kunstbiblioteket,
København, 11. april – 16. maj 2019.

– En installation af lysværker og malerier.

Udstillingstekst af Bjørn Kirk:
 Lys og lag på lag kunne være stikord for denne udstilling af Signe Heinesen,
der består af en dialog mellem lysinstallationer og abstrakte næsten minimalistiske malerier.
Signe står solidt i den klassiske maleriske tradition. Fra dette udgangspunkt søger hun essensen
af tingene, og i denne udstilling har hun skåret så meget ned, at farve og materialitet næsten
forsvinder. Det er som om, hun er bakket ud af maleriet, tilbage i mørket, og nu rykker ind igen
med lys og begyndende materialitet. Temaet er skrøbeligt og stærkt på én gang. Det handler
både om det fysiske lys og det, lyset betyder for os. Værkerne er skabt ud fra en indre trang til
at materialisere lysets virkning. Signe Heinesens kunst har ikke sin rod i sindets splittethed men
i dets samlethed. Den er et vidnesbyrd om tillid og om at af sindets mørke opstår der et lys.
Udstillingen tilbyder sig som en slags meditationsrum, der inviterer beskueren ind i en stille
verden af oplevelse og refleksion over lys og mørke.