LYS I MØRKET – Hvidovre Hovedbibliotek 2021-22

Du kan se titel, år mv. hvis du holder musen hen over de små billeder.

LYS I MØRKET
Hvidovre Hovedbibliotek 11.12 2021- 23.1. 2022
Tekst af Bjørn Kirk

Lys i mørket hedder Signe Heinesens udstilling, der meget passende starter her i Adventstiden. Årets mørkeste tid, hvis farve er violet, der netop symboliserer lys i mørket, og maner til refleksion og eftertanke. Det er nu ikke kulørerne, der kendetegner denne udstilling men tonernes spil i det monokrome. Signe Heinesen tager maleriske kvaliteter, optagetheden af lyset, og transporterer dem til et moderne materiale og en installationsagtig udtryksform. I de store papirværker i vinduerne bruger hun det svindende dagslys og på væggene, det kunstige lys. I begge tilfælde er det formen, der leder lyset og lyset der skaber formen. Det monokrome nedtoner de mange følelser, der ofte knytter sig til farverne. I stedet får vi øje på en dæmpet stoflighed i papiret og måske på en stoflighed i lyset. Signe bruger materialet til at vise lyset og får os til at ane noget bagved lyset. Et indre lys, der ikke kan ses med øjet. Selv om mediet er nyt, har hendes kunst i høj grad referencer hele vejen tilbage til cisterciensernes glasmosaikker i grisaille og gotikkens tanker om ‘Lux Mirabilis’, men essensen i hendes værk peger hverken tilbage eller fremad – den peger ind ad.

Kulør, (af fr. couleur, ‘farve’), kvalitet ved en farve, dvs. om den er rød, gul, grøn eller blå.
Toner, en farves lyshedsgrad
Monokrom, ensfarvet
Grisaille, (fr. afl. af gris, grå), maleri, udført i grå eller brune farver.